Krijg ik een vaste docent?

Ja. Per vak krijg je bij De Bijlesserij een vaste docent.