Bijles

De Bijlesserij verzorgt individuele bijlessen en groepsbijlessen in verschillende vakken.

Tijdens individuele bijlessen werkt de leerling samen met een docent aan een vak. Deze docent streeft ernaar om de leerling met plezier aan het vak te laten werken en de stof inzichtelijk te maken. Gedurende de individuele bijlessen kan een eventuele achterstand worden ingehaald, en krijgt de leerling persoonlijke uitleg en worden er oefeningen gemaakt.

Tijdens de groepsbijlessen wordt er in een groepje van 2 of 3 personen gewerkt aan een vak. De docent bespreekt met de leerlingen de te behandelen stof en samen met de groep zullen er oefeningen worden gemaakt. Een voordeel van groepsbijlessen is dat de leerlingen van elkaars vragen en knelpunten kunnen leren.