Kan ik een afspraak afzeggen of verplaatsen?

Het afzeggen of verplaatsen van een bijles is mogelijk tot 24 uur van tevoren. Als een bijles minder dan 24 uur voor aanvang afgezegd wordt, of de leerling komt niet opdagen, brengen wij hiervoor het tarief van 1 uur bijles in rekening. In het geval van een bijlespakket zal er 1 uur van het tegoed in mindering worden gebracht.

Afzegging van een (her)examentraining dient tenminste 2 weken van tevoren te gebeuren. Dit is dan kosteloos en de aanbetaling zal dan teruggestort worden. Bij minder dan 2 weken voor de (her)examentraining, of als de leerling niet op komt dagen, zal de aanbetaling niet teruggestort worden.